PEN­SI­UNEA GÁL
Praid

Capac­i­tatea pen­si­unii este de 17 persoane:

  • 1 cam­eră de 4 per­soane cu baie proprie
  • 1 aparta­ment care este com­pus 1 cam­eră de 4 per­soane bucătărie și baie
  • 3 cam­ere triple fiecare are baie proprie
  • 1 sală de mese cu bucătărie comuna cu tot echipamentul
  • Posi­bil­i­tate de grătar
  • Fiecare cam­era are Tv cablu + inter­net WIFI
  • Teren de joacă și par­care în curte
  • Inter­net WIFI si în curte

Sunati-​ne și faceti rez­er­vare la noi dintr-​una cele mai fru­moase meleaguri din zonă !!!

Pen­si­unea Gál se află la 5 minute pe jos din cen­trul Praidu­lui zona cen­trală pe o stradă lat­u­ral­nică liniștită.

Cine vrea să petreacă o vacanță lin­iștită poate sa facă la noi, se poata face excur­sii si plim­bări in meleagurile fru­moase ale Praidului.

Salina și stran­dul sunt la 10 minute in mers lejer pe jos.

Ne puteti contacta:

Gál Attila József

Praid Jud. Harghita

537240

Str. Nagy­fiak Nr. 450

e-​mail: gal_​[email protected]​citromail.​hu

gal59​_​[email protected]​yahoo.​com

Tele­fon: 0744190285

For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only
For devel­op­ment pur­poses only

Térké­pada­tok
Térké­pada­tok ©2019 Műhold­képek ©2019 CNES /​Air­bus, DigitalGlobe
Térké­pada­tokTérké­pada­tok ©2019 Műhold­képek ©2019 CNES /​Air­bus, Dig­i­tal­Globe
Térké­pada­tok ©2019 Műhold­képek ©2019 CNES /​Air­bus, DigitalGlobe
50 m
Ez az oldal nem tudja megfelelően betöl­teni a Google Térképet.
Ez a web­hely az Ön tula­j­donában van?

Avem două terase fru­moase, unde se poate relaxa la aer curat, la un pahar de bere sau vin, puteți asculta cirip­itul păsăr­ilor și cum curge pârâul prin curte.

Tar­ife

Januarie-​Iunie


Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 80 lei 90 lei
4 paturi 90 lei 100 lei
Aparta­ment: 120 lei 140 lei

Iulie-​August


Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 110 lei
120 lei
4 paturi 120 lei 150 lei
Aparta­ment: 160 lei 180 lei

Septembrie-​Octombrie


Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 80 lei 90 lei
4 paturi 90 lei 100 lei
Aparta­ment: 120 lei 140 lei

Noiembrie-​Decembrie


Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 80 lei
90 lei
4 paturi 90 lei 100 lei
Aparta­ment: 120 lei 140 lei