PEN­SI­UNEA GÁL
Praid

Capac­i­tatea pen­si­unii este de 16 persoane:

  • 1 cam­eră de 4 per­soane cu baie proprie
  • 4 cam­ere triple fiecare are baie proprie
  • 1 sală de mese cu bucătărie comuna cu tot echipamentul
  • Posi­bil­i­tate de grătar
  • Fiecare cam­era are Tv cablu + inter­net WIFI
  • Teren de joacă și par­care în curte
  • Inter­net WIFI si în curte

Sunati-​ne și faceti rez­er­vare la noi dintr-​una cele mai fru­moase meleaguri din zonă !!!

Pen­si­unea Gál se află la 5 minute pe jos din cen­trul Praidu­lui zona cen­trală pe o stradă lat­u­ral­nică liniștită.

Cine vrea să petreacă o vacanță lin­iștită poate sa facă la noi, se poata face excur­sii si plim­bări in meleagurile fru­moase ale Praidului.

Salina și stran­dul sunt la 10 minute in mers lejer pe jos.

Ne puteti contacta:

Gál Attila József

Praid Jud. Harghita

537240

Str. Nagy­fiak Nr. 450

e-​mail: attilajozsefgal@​gmail.​com

Tele­fon: 0744190285

Avem două terase fru­moase, unde se poate relaxa la aer curat, la un pahar de bere sau vin, puteți asculta cirip­itul păsăr­ilor și cum curge pârâul prin curte.

Tar­ife

Januarie-​Iunie

Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 170 lei 170 lei
4 paturi 200 lei 200 lei

Iulie-​August

Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 170 lei 170 lei
4 paturi 200 lei 200 lei

Septembrie-​Octombrie

Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 170 lei 170 lei
4 paturi 200 lei 200 lei

Noiembrie-​Decembrie

Camere: Luni-​Vineri Week-​end
3 paturi 170 lei 170 lei
4 paturi 200 lei 200 lei